INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Na podstawie art..13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

PHU IKAO Bartosz Czyżewski
ul. Braci Bażańskich 3/9
85-793 Bydgoszcz
NIP 554 249 08 13

przetwarza Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku z wykonywaniem usług.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

PHU IKAO Bartosz Czyżewski ul. Braci Bażańskich 3/9 85-793 Bydgoszcz NIP 554 249 08 13 –

prowadzący działalność gospodarczą .

 1. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty         tradycyjnej lub e mail pod adresem: biuro@domki-modulowe.com
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i  na podstawie i przez okres
 • zawarcia umowy usługi, aż do momentu jej zakończenia – poprawnego

wykonania.

 • sprzedaży produktów i czynności związane z Obsługą Klienta ( art.6 ust. RODO)
 • realizacji procesu reklamacyjnego zgodnie z dyspozycją Klienta (zasady określone przepisami Kodeksu Cywilnego)
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • wysyłanie treści marketingowych
 • przygotowania i udzielania odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w formularzu kontaktowym
 • wystawiania i przechowywania faktur

PHU IKAO Bartosz Czyżewski przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez czas świadczenia poszczególnych usług oraz po ich zakończeniu.

W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania Pana/Pani danych osobowych, bierzemy pod uwagę charakter, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków. Musimy również brać pod uwagę okresy wynikające z wymagań ustawowych lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia.

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z PHU IKAO Bartosz Czyżewski w celu realizacji usług.
 2. PHU IKAO Bartosz Czyżewski zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia informacji zgodnie z podstawa prawna obowiązującego prawa.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących  Pana/Pani, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych
 5. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej  na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki, techniczne, organizacyjne oraz fizyczne w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, ujawnieniem, zmianą, wykorzystaniem dostępem czy przypadkowa utrata zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami

Z poważaniem

PHU IKAO Bartosz Czyżewski
ul. Braci Bażańskich 3/9
85-793 Bydgoszcz
NIP 554 249 08 13